Foodla-kontot &
produktsynlighet

Hur kan vi hjälpa dig?

Här kan en lista men länkar till artiklar som berör Foodla-kontot och produktsynligheten

Hur gör jag för att uppdatera mitt lösenord?

Artikel 3 – Vilken information är obligatorisk om jag som leverantör ska ladda upp en produkt?

Artikel 5 – Vilken information är obligatorisk om jag som leverantör ska ladda upp en produkt?

Artikel 6 – Vilken information är obligatorisk om jag som leverantör ska ladda upp en produkt?

Saknar du något i vår FAQ?