Digitalisera ditt sortiment för online-försäljning inom dagligvaruhandeln på nolltid

Foodla är världens smartaste plattform för snabb och kvalitetssäkrad digitalisering av produktsortiment för försäljning online. Genom smart teknik, artificiell intelligens och automation tar Foodla dina artiklar in i e-handeln snabbt, smidigt och billigt.

Snabb, enkel och säker sortimentshantering för e-handel

Digitalisering av artiklar

I ditt Foodla-konto förvandlar du dina fysiska artiklar till digitala på nolltid. Här har du kontroll över ditt sortiment så att du alltid exponerar de senaste uppdateringarna online.

Kvalitetssäkrad Information

I Foodlla kvalitetssäkras artikelinformation och produktbilder för att möta branschstandard.

Informationen genomsöks automatiskt efter brister i realtid och systemet flaggar vid misstänkta fel. När produkten laddats upp granskas den även av våra kvalitetstekniker för godkännande.

Snabbt synliga Online

Genom systemintegrationer, förenklingar och automation har vi kapat kostnader, manuellt arbete och flaskhalsar för att snabbt få ut dina produkter i dagligvaruhandelns e-handelskanaler.

Our customers

Kundcitat
“Det här fungerar jättebra! Enkelt att lägga in och tydlig återkoppling när något varit fel”
Delidisk i Coop Butik
Kundcitat
“Det gick så fort så vi la upp alltihop”
Superfruit
Kundcitat
Så smidigt och så bra!”
Lejonet & Björnen
Kundcitat
“Det här fungerar jättebra! Enkelt att lägga in och tydlig återkoppling när något varit fel”
Delidisk i Coop Butik

Mer Än Bara Produkter

I Foodla har ni också möjlighet att berätta historien om er själva med bilder, film och text. Materialet används för skyltning i butik, online-profiler, artiklar, utskick och kommunikation med konsumenterna

Foodla Tech

Avancerat för att kunna vara enkelt för dig

AI-modeller

Information läses igenom av Foodlas modeller i realtid för att upptäcka fel, brister och misstag och hjälper dig digitalisera din produkt.

AI-bildhantering

Bilder friläggs, editeras och formateras automatiskt enligt alla branschkrav vid uppladdning med den senaste AI-tekniken.

Computer Vision

Computer Vision läser automatiskt av och klassificerar produktinformation från uppladdade bilder.

Produktbilder

I Foodla friläggs och editeras dina bilder med AI. För att AI-algoritmen automatiskt ska frilägga bilden på bästa sätt måste det vara tydligt vad som är bakgrund och vad som är produkt. Placera därför produkten en bit ifrån bakgrunden du fotograferar mot, bakgrunden får med fördel vara vit.

Tänk på upplösningen. Produktbilder ska vara minst 2480px på längsta sidan, 300 ppi, MEN FÅR MED FÖRDEL VARA STÖRRE.

Testa att ladda upp bilden, är den för liten säger Foodla till.

Tänk på vilken vinkel du ställer produkten i när du fotar. Ditt varumärke behöver vara väl synligt.